I Ølsted Ungdom- og Gymnastik Forening vil vi gerne sørge for de bedst mulige forhold for vores børn.
 
Vi vil gerne med dette oplæg/hæfte skabe ”en rød tråd” i arbejdet med børnefodbolden til glæde og gavn for trænere, forældre og ikke mindst børnene.
 
Det at spille fodbold i ØU&GF skulle gerne betyde, at børnene blandt andet opnår kammeratskab med medspillerne. Samtidig er udgangspunktet også, at spille fodbold vil lære børnene, hvordan man skal opføre sig i sjove og knap så sjove situationer – som gode tabere og gode vindere.
 
Det gælder også om, at lære børnene at have respekt for dommere, medspillere, modspillere og trænere, samt ikke mindst respekt for de faciliteter og remedier man benytter.
 
Værdier der styrker børnene i sociale sammenhænge – også udenfor fodboldbanerne.
 
Holdninger/handlinger
 
Ølsted er en landsby og ØU&GF er en lille forening sammenlignet med mange af vores naboklubber i de større byer.
 
Hvis vi skal efterleve vores målsætning om at tilbyde fodbold til børn fra 4 – 14 år, er det vigtigt at forstå, at vores rekrutteringsgrundlag ( antal børn ) er begrænset.
Derfor har vi brug for alle børn for at kunne stille hold i de enkelte årgange. Børn er forskellige. Nogle er høje, nogle er lave. Nogle er hurtige, nogle er knap så hurtige. Nogle kan sparke langt, nogle er bedst med indersiden osv.
En årgang består som regel af A, B og C spillere i fodboldmæssig forstand. Men som nævnt er børn forskellige og udvikler sig forskelligt, både fysisk og teknisk/taktisk. Vi skal rumme alle 3. For tidlig selektering og niveauopdeling vil indebære at C og enkelte B spillere ikke længere har lyst til at spille fodbold. Også kan A spillerne ikke stille hold !!!
Det skal være sjovt at spille fodbold for alle !!!
 
Derfor indeholder børnepolitikken nogle retningslinier.
Alder
Spillere på
Banen
Indskiftnings
Spillere
Spilletid
Turneringsform
Resultat
formidling
U 6
3v3
1
Gældende
Stævne
Nej
U 7
5v5
2
Gældende
Stævne
Nej
U 8
5v5
2
Gældende
Stævne
Nej
U 9
5v5
7v7
2
3
Gældende
Stævne
Kampe
Nej
Nej
U 10
5v5
7v7
2
3
Gældede
Stævne
Kampe
Nej
Nej
U 11
7v7
3
Gældende
Kampe
Nej
U 12
7v7
3
Gældende
Kampe
 Nej 

Ved kampe gælder HAK princippet – halvdelen af kampen. Alle spillere på et hold skal mindst spille halvdelen af kampen.
 
At have eksempelvis 5 indskiftningsspillere med til kamp er for mange. Ingen bliver bedre af at stå udenfor. Så er det bedre at lade 2 spillere ”sidde over”. Alle spillere er oversiddere lige mange gange i løbet af foråret/efteråret.   
 

Forældrerollen. 
 
Du/I er uundværlige medspillere for børnefodbolden i ØU&GF. Det er nødvendigt, at børnene får opbakning hjemmefra når de spiller fodbold. Det fremmer motivationen for børnene, giver tryghed og er med til at fremme et sportsligt og godt socialt miljø i foreningen.
 
Det er et godt udgangspunkt, at du/I er engagerede. Men engagementet kan også kamme over, hvis aggressive voksne f. eks. overfuser dommeren, eller hvis en far konsekvent driver sin søn fremad på banen med råb og direktiver, eller hvis kampens resultat pludselig kommer til at spille en uforholdsmæssig stor rolle for de voksne.
 
DBU har udarbejdet ”De 10 forældre bud” for at skabe opmærksomhed blandt forældrene omkring opførsel og fairplay i forbindelse med kampene.
 

De 10 forældrebud 
 
1.     Mød op til træning og kamp – dit barn ønsker det.
2.     Giv opmuntring til ALLE spillere under kampen – ikke bare til din
      datter eller søn.
3.     Giv opmuntring i både med- og modgang – giv ikke uberettiget kritik,        
      men positiv og vejledende kritik.
4.     Respekter trænerens brug af spillerne – forsøg ikke at påvirke
      ham/hende under kampen.
5.     Se på dommeren som en vejleder – kritiser ikke hans/hendes
      afgørelser.
6.     Giv opfordringer til dit barn om at deltage – pres ikke.
7.     Spørg om kampen var spændende og sjov – ikke kun om resultatet.
8.     Sørg for rigtigt og fornuftigt udstyr – overdriv ikke.
9.     Vis respekt for arbejdet i klubben – bak op om initiativer der ved-  
      rører dit barn og foreningens trivsel. Du behøver ikke andre forud-  
      sætninger for at tage del i foreningens liv, end lyst og engagement.
10. Tænk på, at dit barn spiller fodbold – ikke dig.

 
Afslutning
 
Som nævnt i indledningen er det vores håb, at dette hæfte vil være med til at skabe de rigtige rammer for børnefodbolden i Ølsted U&GF.
 
Børnepolitikken vil løbende blive justeret, således den er tidsvarende. Har du input hertil, hører vi gerne fra dig.
 
 
Med sportslig hilsen
 
Fodboldudvalget i Ølsted
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ølsted Ungdoms & Gymnastik Forening | Kirstinelundsvej 9, Ølsted | 8723 Løsning | info.oelstedugf@gmail.com