Forord
 
Følgende tekster er uddrag fra foreningens protokoller siden opstarten i 1907. Dette er blot for at give et lille indblik i, hvordan udviklingen har været gennem foreningens over 100 årige levetid. Det hele startede med den første tekst i den første protokol som følger her.
 
 
Ølsted Ungdomsforening er stiftet i Ølsted forsamlingshus den 13. april 1907 , med det formål at fremhjælpe ungdommen til at leve et opvakt og kvikt, sundt og kraftigt ungdomsliv. Disse mål søges opnået ved afholdelse af møder med sang og foredrag , oplæsning af gode digtere og forfatteres værker , ved afholdelse af selvstændige sammenkomster samt ved udflugter om sommeren til smukke steder her i landet.
 
Foreningens bestyrelse fra 13.april 1907 til 24.april 1909.
Formand:                  Peter Hansen
Øvrige medlemmer: Simon Christiansen, Anna Jensen, Julie Aalbæk, Kristian Iversen, Hans Vidriksen og Anthon Hjorth.
 
Medlemskontingent: 75 øre årligt eller 50 øre halvårligt.
 
I starten blev der afholdt halvårlige generalforsamlinger sidst i april og sidst i oktober, hvor alle bestyrelsesmedlemmer var på valg.Piger og karle på landet havde jo dengang ”skiftedag” 1. maj og 1. november.
 
I 1909 kostede leje af forsamlingshus følgende: 8 kr. for et bal og 5 kr. for generalforsamlingen.
 
På generalforsamlingen d. 1. november 1910 besluttedes følgende: Bestyrelsesmedlemmerne bliver nu ved vedtægtsændring valgt for 2 år med skiftevis 3 og 4 medlemmer på valg hvert år.
 
Der blev afholdt juletræsfest med julebal den 29. december 1912.
Udflugt til Juelsminde med gratis kaffe søndag den 8. juni 1913. Skytteforeningens medlemmer blev indbudt til at deltage.
Bal på Frederikslyst Skovkro lørdag den2. august 1913.
 
I vinteren 1920 overtager ungdomsforeningen gymnastikken, som muligvis dengang har været drevet af forsamlinghusets vært. En egentlig gymnastikforening stiftes senere.
 
Den 19. november 1924 besluttede bestyrelsen, at der ikke blev afholdt nogle sammenkomster foreløbig på grund af mund og klovsyge i omegnen.
 
Der afholdtes dilettantforestilling den 14. februar 1926.
 
Gymnastikforeningen stiftes.
 
Ølsted gymnastikforening stiftet den 22. oktober 1927 med formålet at drive gymnastik og ved selskabelige sammenkomster med tale og sang og evt. sanglege at skabe at friskt og kvikt ungdomsarbejde.
Bestyrelsen bestod af 5 medlemmer.
Formand:                  Otto Tang.
Øvrige medlemmer: Anna Caspersen, Thyra Henriksen, Carl Bech og Victor Wildenhoff.
 
Foreningens bestyrelse fra 1. november 1927 til 30. oktober 1928.
Formand:                  Victor Wildenhoff.
Øvrige medlemmer: Astrid Petersen, Juul Henriksen, Carl Bech, Anna Caspersen, Elna Nielsen og Jens Nielsen.
 
Der var altså flere medlemmer som sad i begge bestyrelser.
 
Der afholdtes karneval i forsamlingshuset den 9. februar 1929.
 
På generalforsamlingen den 30. november 1929 blev det foreslået at sammenlægge ungdomsforeningen og gymnastikforeningen. Forslaget blev godkendt.
Gymnastikkontingent blev fastsat til 2 kr. Gymnastikopvisning 23. marts 1930.
 
Foreningen indmeldes i Horsens Omegns Gymnastikforening.
Foreningen afholder 25 års jubilæumsfest med bal. 
 
På bestyrelsesmødet den 9. juni 1941 blev det besluttet at spille håndbold.
 
Søndag den 16. maj 1943 blev der afholdt folkedanseropvisning. Den 22. juli blev det vedtaget at købe en ny håndbold til 65 kr. Sportsfest aflyst på grund af undtagelsestilstand.
 
Torsdag den 8. juni 1944 nedsættes det første håndboldudvalg bestående af Hans Erik Mortensen, Ragnvald Caspersen og Møller Kristensen. Håndboldholdet bliver kredsvinder i Horsens kredsen og vinder faneplader ved diverse stævner.
 
Dilettantforestilling ” En søndag på Amager ” af Heiberg opføres den 27. og 28. februar i 1948.
 
Pris for medlemskort: 3 kr (1951)
 
Der søges om tilskud til nye mål til håndboldbanen i Oens. (1953)                                                  7
Håndboldkontingent: 8 kr.
 
Badminton kommer på foreningens program. (1954)
 
Gymnastik for børn påbegyndes i foreningsregi. (1955)
 
Den 8. juli 1956 skænkede sognerådet et flag til foreningen.
 
Den 2. maj 1960 begynder håndbold på den nye stadion ved Ølsted skole ( nu spejderhuset ).
 
Sommerfest den 24. juni 1962 i samarbejde med Ølsted Husmandsforening og Ølsted Borgerforening.Overskud : 50 kr.
 
Den 28.februar 1968 begynder håndboldtræning i den nye Torstedhal.
 
Der påbegyndes drengefodbold i maj 69 og man prøver at samle et Old Boys hold.
 
Den 22. november 1971 tilmeldes serie 6 og juniorherrer i JBU.
 
Der nedsættes i 1973 3 stående udvalg under bestyrelsen. Gymnastik / badminton , håndbold og fodbold.
Den første fodboldtræner ansættes – Børge Christensen.
 
Foreningen ansøger kommunen om klubhusbyggeri. Der anlægges nye baner ved Kirstinelundsvej . Den 6. august afholdes byfest med bal i Thorkild Jensens hal. 70 års jubilæumsfest den 13. april 1977 på Ølsted kro. Den 7. august indvielse af den nye sportsplads.
 
Der er 350 aktive medlemmer i foreningen (1977)
 
Skolen på Kirstinelundsvej færdigbygges og foreningen får klublokaler på skolen. (1979)
 
Der startes en ungdomsklub i kælderlokalet på skolen. Alle hold får sponserede nye trøjer. Der startes bordtennis som ny aktivitet i foreningen. (1981)
 
75 års jubilæum afholdes som reception i aulaen på skolen. (1982)
 
Sportsugen dette år aflyst på grund af klubhusbyggeri. (1985)
 
Sportsugen skifter navn til Ølsted Festuge og der indledes samarbejde med Borgerforeningen, Skytteforeningen og Spejderne. (1986)
 
Bordtennis ophører i foreningens regi. Der stiftes i stedet en selvstændig bordtennisklub. (1987)
 
Foreningen starter julemarked i slutningen af november. Fodboldbanerne udvides med bane 3. (1991)
 
 
På generalforsamlingen den 7. februar 1995 lykkedes det ikke at få valgt nye medlemmer til bestyrelsen for de afgående, hvorfor der indkaldes til ekstra ordinær generalforsamling den 2. marts.
 
 
Der findes ikke flere referater nedskrevet i protokolform.                                                   
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de gemmer også information om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Du kan forsætte med at bruge vores side som altid, hvis du accepterer at vi bruger cookies. Læs mere om cookies.
Ølsted Ungdoms & Gymnastik Forening | Kirstinelundsvej 9, Ølsted | 8723 Løsning | Tlf.: +452071 2176 | olstedsport@hafnet.dk